BANTAMS 
ไก่แจ้
            ในบรรดาสัตว์เลี้ยงที่เก่าแก่ที่เรารู้จักกันทั้งนั้น            
"ไก้แจ้"หรือ"ไก่วัด"หรือ"ไก่เตี้ย"เป็นอีกชื่อหนึ่งที่คนนิยมกัน
เหตุผลที่ใครหลายคนชอบเลี้ยงไก่แจ้นั้นมีหลายประการ บางคน
 
ก็ชอบที่มันเป็นไก่ขนาดเล็กบินได้ไม่สูง สีสรรงดงาม เลี้ยงไว้ประดับ
บริเวณบ้านเพื่อให้เป็นสมาชิกในครอบครับ
การเลี้ยงไก่แจ้เพื่อประกวดประชันกันนั้น

เป็นที่นิยมอย่างหนึ่งในหมู่นักเลี้ยงชาวไทย
  แล้วท่านล่ะมีไก่แจ้ที่สวยงามไว้แล้วหรือยัง
                                                                                         
                                     
สีขาว                สีขาวหางดำ                          
          
สีทองหางดำ               สีดำ                  
                                           
            สีดอกหมาก        สีดอกหมากเพศเมีย        สีกาบหมาก         สีไก่ไทยเพศเมีย           สามสี                 
                                                              
                                         
                                                   สีแฟนซี           ทองหางดำเพศเมีย                                    
                                                              
                                     ไก่ไทย              สีขาวเพศเมีย                            
                                                                
          สีเทาเปรอะ               สีดำเพศเมีย

  
หลักเกณฑ์การพิารณา สำหรับการรับไก่เข้ารับการตัดสิน
  
ปัญหาของไก่แต่ละสีและข้ออนุโลม
 ตารางการประกวดไก่แจ้

   Tel : 09-315-1029 , 02-381-7777
          
email : kmud@yahoo.com